Čo je Talented Europe?

Chceli by ste sa dostať do kontaktu s najlepšími študentmi a spoločnosťami v Európe? Talentovaná Európa je multiplatformová aplikácia špeciálne navrhnutá pre skontaktovanie vysokoškolákov a absolventov rôznych oblastí vzdelávania so zamestnávateľmi alebo inštitúciami v celej Európe, aby tak našli svoje vysnívané pracovné miesta.

Prostredníctvom TalentedEurope budú mať spoločnosti priamy prístup ku kontaktným informáciám a hodnoteniu študentov, čím sa stanú ľahko použiteľnou pracovnou platformou a miestom na stretnutie s dokonalosťou.

Pridaj sa k Talented Europe ešte dnes!

Pre študentov a absolventov - podpora mobility študentov a postgraduálnych študentov z akéhokoľvek akademickéhoprostrediapre hľadanie stáží alebo pracovných miest, podpora kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania, zvýšenie zamestnateľnosti s odobrenímpedagógov z príslušných univerzít.

Pre zamestnávateľov - možnosť nájsť na základe osobných kritérií mladých ľudí v celej Európe, ktorí svojím talentom môžu byť prínosom pre váš tím a preukázali vysoko hodnotené akademické výsledky. Perspektívnych nových zamestnancov možno kontaktovať priamo prostredníctvom platformy, a tiež pozrieť si ich osobné údaje, ako sú známky, životopis, hodnotenie atď.

Pre vzdelávacie inštitúcie - súkromné alebo verejné, univerzity, odborné školy,a pod. sú oprávnené zapojiť sa a budovať u študentov sebavedomie, čím im pomáhajú objaviť ich talenty a propagovať ich pre zamestnávateľov. Učitelia a profesori sú oprávnenínapísať krátke odporúčanie pre vyššie hodnotenie študentov na platforme a zaberie to len pár minút času.

Čo je talent?

Vedeli ste, že všetci máme nejaké prvotné talenty? Väčšina z nás nemala šancu ich objaviť, ale na našej ceste na nich môžeme naraziť. Podľa najjednoduchšej definície sa zručnosť môže dať naučiť pomocou usmernenia, a vďaka usilovnejprácihodiny a hodiny potomdokážete zdokonaliť svoje zručnosti, dosiahnuť plný potenciál, a nakoniec ich zmeniť na talent. Prostredníctvom TalentedEurope budú mať talentovaní ľudia šancu ukázať svoj potenciál a zapôsobiť na svojich možných zamestnávateľov, zatiaľ čo zamestnávatelia budú budovať zručnosti v študentoch, ktorých si vyberú.

Zisti/te viac! Vyžiadaj/te si brožúru!

Out of the Box International

The talent is an opportunity to do things differently, chance to create new approaches and finally gain new opportunities to grow other talents for the good of people and community.

Marko Paunovic - Out of the Box International

Štatistiky

391

Kontakty medzi študentmi a spoločnosťami

798

Študenti

143

Spoločnosti

80

Vzdelávacie inštitúcie

Talentovaní študenti

Zaregistruj sa a sleduj naše novinky.

Dostávajte novinky o Talented Europe do svojej e-mailovej schránky.
Poskytnite nám vašu odpoveď na otázku: Čo pre vás znamená talent?

zaregistruj sa

Spolupracovníci