Čo je Talented Europe?

Chceli by ste sa dostať do kontaktu s najlepšími študentmi a spoločnosťami v Európe? Talentovaná Európa je multiplatformová aplikácia špeciálne navrhnutá pre skontaktovanie vysokoškolákov a absolventov rôznych oblastí vzdelávania so zamestnávateľmi alebo inštitúciami v celej Európe, aby tak našli svoje vysnívané pracovné miesta.

Prostredníctvom TalentedEurope budú mať spoločnosti priamy prístup ku kontaktným informáciám a hodnoteniu študentov, čím sa stanú ľahko použiteľnou pracovnou platformou a miestom na stretnutie s dokonalosťou.

Pridaj sa k Talented Europe ešte dnes!

Pre študentov a absolventov - podpora mobility študentov a postgraduálnych študentov z akéhokoľvek akademickéhoprostrediapre hľadanie stáží alebo pracovných miest, podpora kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania, zvýšenie zamestnateľnosti s odobrenímpedagógov z príslušných univerzít.

Pre zamestnávateľov - možnosť nájsť na základe osobných kritérií mladých ľudí v celej Európe, ktorí svojím talentom môžu byť prínosom pre váš tím a preukázali vysoko hodnotené akademické výsledky. Perspektívnych nových zamestnancov možno kontaktovať priamo prostredníctvom platformy, a tiež pozrieť si ich osobné údaje, ako sú známky, životopis, hodnotenie atď.

Pre vzdelávacie inštitúcie - súkromné alebo verejné, univerzity, odborné školy,a pod. sú oprávnené zapojiť sa a budovať u študentov sebavedomie, čím im pomáhajú objaviť ich talenty a propagovať ich pre zamestnávateľov. Učitelia a profesori sú oprávnenínapísať krátke odporúčanie pre vyššie hodnotenie študentov na platforme a zaberie to len pár minút času.

Čo je talent?

Vedeli ste, že všetci máme nejaké prvotné talenty? Väčšina z nás nemala šancu ich objaviť, ale na našej ceste na nich môžeme naraziť. Podľa najjednoduchšej definície sa zručnosť môže dať naučiť pomocou usmernenia, a vďaka usilovnejprácihodiny a hodiny potomdokážete zdokonaliť svoje zručnosti, dosiahnuť plný potenciál, a nakoniec ich zmeniť na talent. Prostredníctvom TalentedEurope budú mať talentovaní ľudia šancu ukázať svoj potenciál a zapôsobiť na svojich možných zamestnávateľov, zatiaľ čo zamestnávatelia budú budovať zručnosti v študentoch, ktorých si vyberú.

Zisti/te viac! Vyžiadaj/te si brožúru!

Fruška Gora Danube Region

Talent is the natural ability to do something well in the area of creativity, sports, science...

- Fruška Gora Danube Region

Štatistiky

392

Kontakty medzi študentmi a spoločnosťami

804

Študenti

143

Spoločnosti

80

Vzdelávacie inštitúcie

Talentovaní študenti

Zaregistruj sa a sleduj naše novinky.

Dostávajte novinky o Talented Europe do svojej e-mailovej schránky.
Poskytnite nám vašu odpoveď na otázku: Čo pre vás znamená talent?

zaregistruj sa

Spolupracovníci